W związku ze zmianą przepisów w styczniu 2013r. przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy należy odebrać we właściwym dla miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta bądź Starostwa Powiatowego profil PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę.

Aby uzyskać swój Profil PKK krok po kroku trzeba:

  • udać się do lekarza posiadającego uprawnienia do badania kandydatów na kierowców w celu otrzymania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem
  • zabierając ze sobą zdjęcie do prawa jazdy (o wymiarach 3,5 na 4,5cm) oraz dowód tożsamości odwiedzić Wydział Komunikacji Urzędu Miasta. Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy – do pobrania na miejscu lub ze strony urzędu.
    Dla miasta Wałbrzycha miejscem złożenia dokumentów jest pokój nr 6, Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, Al. Wyzwolenia 24.
  • Następnie z Profilem PKK zgłosić się do nas aby rozpocząć szkolenie.

W przypadku osób które nie ukończyły 18-go roku życie wymagana jest dodatkowo zgoda prawnych opiekunów, a zamiast dowodu osobistego legitymacja szkolna potwierdzająca adres zamieszkania. Można również udać się do Wydziału Komunikacji z opiekunem, który na miejscu podpisze zgodę.

Wszystkich niezbędnych informacji udzielają nasi instruktorzy, z którymi porozmawiać można kontaktując się na podane niżej nr telefonów.